Søknad for tiltak innen «Aktive Lokalsamfunn».

Aktive Lokalsamfunn er betegnelsen på nærmiljøer der idrettslaget har tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået til innbyggerne. Tiltakene skal være direkte aktivitetsskapende og inkluderende. Aktivitetene bør foregå i klubbens nærmiljø der dette er mulig. Øvrige kriterier for ordningen knyttes opp mot rammeverk utarbeidet av Viken idrettskrets og Asker […]

Høring reguleringsplan Dikemark idrettspark

Formannskapet har i møte 14.04.2020, sak 58/20, godkjent å legge forslag til reguleringsplan for Dikemark idrettspark ut til offentlig ettersyn. Innspill til saken bes oversendt fra idrettslagene til Asker idrettsråd, som koordinerer innspillene fra idretten i samlet oversendelse innen frist for høring til Asker kommune. Se lenke for saksfremlegg med vedlegg (lenken […]

Kommunale lokaler og anlegg for idrett og kultur – gradvis gjenåpning av anlegg

Asker idrettsråd gjengir med glede innhold i brev fra avdeling Idrett og Friluft. Vi supplerer også med informasjon om at den enkelte idrett må forholde seg til sin særidretts koronavettregler. «Kriseledelsen i Asker kommune har gått inn for å kunne gjennomføre en gradvis åpning av kommunale lokaler og anlegg for […]

Gradvis åpning av samfunnet

Regjeringen besluttet tidlig i april å åpne samfunnet gradvis og kontrollert. I dag åpner barnehager og i neste uke åpnes deler av skolen. Vi har respekt for de mange områdene kommuneledelsen må håndtere fortløpende og samtidig planlegge for de nærmeste ukene og månedene. Fra idrettens side er vi opptatt av […]

Tilskudd til utviklingsmidler til idrettslag i gamle Røyken

Det er tidligere ytt midler, gjennom gamle Røyken idrettsråd, til kompetansehevende tiltak i idrettslagene. Vi ber idrettslagene fra gamle Røyken kommune som i perioden mai 2019 – mai 2020 har gjennomført kurs i henhold til kritereien om å sende søknad om (delvis) inndekning innen 1. mai. RETNINGSLINJER FOR UTVIKLINGSMIDLER 2020 […]

Må du korona avlyse – søk tilskudd nå!

Fra 14. april kan idrettslagene i Asker søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer.   Over hele Norge har en rekke arrangementer innen idrett, kultur og frivillighet blitt avlyst, utsatt eller stengt. Krisepakken, en stor kompensasjonsordning på en milliard kroner, er ment å avhjelpe situasjonen.  Det åpnes for […]

Koronapandemiens påvirkning på idretten i Asker

Asker idrettsråd er et organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og koordinerer innspill fra 95 idrettslag med over 36 000 medlemmer i Asker kommune. Idrettsrådets hovedoppgave er å bidra til bedre rammevilkår for idretten. SSB sitt satellitt regnskap for frivilligheten i Norge viser at Idretts Norge bidrar med nærmere 19 milliarder i […]

Spørreundersøkelse for harmonisering av idrettssektoren i kommunen

Alle idrettslagene mottok rett før påske en spørreundersøkelse fra kommunen/vestlandsforskning. Det er et omfattende spørreskjema som krever at det avsettes tid til besvarelsen. Svarfrist er allerede 20. april blant annet for å sikre fremdrift knyttet til harmonisering av vår sektor. Asker idrettsråd anbefaler deg å ha klar informasjon om idrettslagets […]

God påske, kjære idrettslag!

Hele samfunnet lever i annerledes tider. Tider ingen har opplevd maken til i nyere tid. Våre 95 idrettslag preges av begrenset aktivitet, frivillige på vent, inntektstap, barn som hungrer etter å være sammen vennene sine på idrettsarenaen, permitteringer og ikke minst usikkerhet om hvordan de kommende ukene blir. Vi ser […]

Spørsmål og svar om krisepakken

Etter at Stortinget forrige uke vedtok kompensasjonsordningene for tapt billettinntekt og deltakeravgift for kultur, frivillighet og idrett, har Kulturdepartementet nå forskriftene for ordningene klare.  – Nå som hele sektoren står oppe i en krise, har regjeringen vært opptatt av at tiltakene vi kommer med kan settes inn så fort som […]

Nyere saker - Eldre saker