Søknad for tiltak innen «Aktive Lokalsamfunn» 2021

Aktive Lokalsamfunn er betegnelsen på nærmiljøer der idrettslaget har tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået til innbyggerne.  Tiltakene under Aktive Lokalsamfunn skal være direkte aktivitetsskapende og inkluderende. Aktivitetene bør foregå i klubbens nærmiljø der dette er mulig.   Asker idrettsråd ønsker å støtte og styrke idrettslagenes arbeid […]

Lov for Asker idrettsråd

Se Lov for Asker idrettsråd, sist revidert 22. mars 2021. 

Tilskudd til drift av idrettslagseide (private) anlegg gamle Asker 2021

Tilskudd til drift av idrettslagseide (private) anlegg i gamle Asker følger retningslinjer som før kommunesammenslåing. Se Asker kommunes nettsider for kriter og retningslinjer for 2021. Søknad sendes Asker kommune elektronisk, innen 31. mars 2021.

Tilskudd til mindre idrettsanlegg 2021

Tilskudd til mindre idrettsanlegg er politisk vedtatt etter initiativ fra Asker idrettsråd. Beløpet er kr. 1 500 000 årlig og skal benyttes for å stimulere til å utvikle mindre idrettsanlegg. Alle idrettslag i Asker er søknadsberettiget. Søknad sendes elektronisk via denne lenken innen 31. mars. Vi imøteser søknader som tilfredsstiller ett […]

Tilskudd til idrettslag i gamle Røyken – utviklingsmidler 2021

Idrettslagene i gamle Røyken har tidligere hatt anledning til å søke på utviklingsmidler gjennom Røyken idrettsråd. Søknad sendes til post@askeridrettsrad.no innen 31. mars. Det er ikke utarbeidet skjema for tilskuddet. Kontakt undertegnede dersom spørsmål. RETNINGSLINJER FOR UTVIKLINGSMIDLER 2021 Hvem kan søke: Idrettslag fra gamle RøykenSøknadsfrist: 31. mars 2021Søknad sendes: post@askeridrettsrad.no Midlene fordeles til: […]

Grunntilskudd til idrettslag i gamle Hurum 2021

Tilskuddsordningene for de gamle kommunene er videreført også for 2021 og Asker idrettsråd minner om at idrettslagene i tidligere Hurum kommune har anledning til å søke på grunntilskudd til idrett for 2021.  Søknad om grunntilskudd til idrett er en enkel søknad basert på antall medlemmer i klubben under 19 år. Asker idrettsråd og […]

Drifts- og medlemsstøtte til idrettslag i gamle Røyken 2021

Søknad om drifts- og medlemsstøtte til idrettslag i gamle Røyken for 2021 er tilsvarende tidligere år. Søknad, som tidligere er søkt til Røyken idrettsråd søkes for 2021 gjennom Asker idrettsråd. Søk på tilskuddet gjennom elektronisk søknadsskjema innen 31. mars. RETNINGSLINJER FOR ASKER IDRETTSRÅDS FORDELING AV KOMMUNAL DRIFTSSTØTTE 2021 TIL IDRETTSLAG […]

Protokoll årsmøte Asker Idrettsråd 2020

Årsmøte Asker idrettsråd 2021

Årsmøtet til Asker idrettsråd er flyttet til tirsdag 13. april. Sett av ettermiddagen fra kl. 17:30. Årsmøtet er idrettsrådets høyeste myndighet og et viktig møte for idrettslagene i kommunen. Før årsmøtet settes kl. 19:00 avholdes et AIR Forum i tidsrommet 17:30-18:30 for informasjon og dialog om temaene anlegg, harmonisering av […]

Kommunale aktivitetsmidler 2021 – frist 31. mars

Asker kommune og Asker Idrettsråd informerer om tilskudd til kommunale aktivitetsmidler 2021 med søknadsfrist 31. mars 2021. Idrettslag som søker må være tilsluttet Norges idrettsforbund (NIF) eller skytterlag som driver etter NIFs regler. Søknad sendes kun ved å benytte søknadsskjema fra AIRs hjemmeside. Dersom ditt idrettslag mottok midler fra tilskuddet […]

Nyere saker - Eldre saker