Administrasjonen

Daglig leder:
Gry Elisabeth Garlie
E: gry@askeridrettsrad.no
M: +47 90 78 15 15

Inkluderingsansvarlig:
Heidi Merete Johansen
E: heidi@askeridrettsrad.no
M: +47 48 29 98 87