Tilskudd til idrett for økonomisk vanskeligstilte

Asker idrettsråd ønsker å bidra til at alle skal ha mulighet for å være med i idretten og arbeider godt sammen med administrasjonen og politikerne i kommunen på ulike måter for å oppfylle målet.

For å bidra til at økonomi ikke er en barriere til deltagelse har idrettsrådet kr 300 000,- til rådighet for søknader fra idrettslagene. Idrettslag som har utestående midler på grunn av medlemmer med utfordringer knyttet til evne til å betale treningsavgifter og andre kostnader knyttet til idrettsaktiviteten, kan søke om midler
fra tilskuddet. Idrettsrådet gjennomfører stikk- kontroller for hvordan idrettslagene skiller på betalingsevne og betalingsvilje.

Asker idrettsråd og Asker kommune utlyser med dette tilskudd til idrett for økonomisk vanskeligstilte med søknadsfrist 1. mai. Vedlagt følger retningslinjer og søknadsskjema som idrettslagene skal benytte ved søknad.

Vi oppfordrer alle idrettslagene til å gjennomgå sine rutiner for å følge opp innbetaling av medlemskontingent og treningsavgifter slik at man på best mulig måte kan sikre at idretten er tilgjengelig for alle og at ikke økonomi er en barriere for deltagelse.

Søknaden sendes elektronisk gjennom Asker idrettsråd.

Asker kommune v/avdeling Natur og Idrett og Asker idrettsråd vil i felleskap vurdere tildeling.

Kontakt gjerne daglig leder Gry E. Garlie ved spørsmål.
M: 90 78 15 15E:   gry@askeridrettsrad.no