Fordeling

Relaterte saker:

Kommunale aktivitetsmidler 2020

Asker idrettsråd forvalter tilskuddsordningen «Kommunale aktivitetsmidler» på kr. 900 000, som utbetales idrettslagene årlig etter søknad.   Asker idrettsråd takker klubbene for gode søknader og en stor iver for å sikre attraktive, kvalitetsmessig gode og inkluderende aktiviteter i sin klubber. Frivilligheten og engasjementet dere viser er uvurderlig for det gode liv […]

Les mer...

Fordeling kommunale aktivitetsmidler 2019

Kommunale aktivitetsmidler for 2019 er tildelt etter søknad fra klubbene i oktober 2018. Klubbene har søkt på midler til over åtti gode aktivitetstiltak for, i all hovedak, barn og unge i kommunen vår. Asker idrettsråd har styrebehandlet tildeling av midlene og tildelt kr 900 000 øremerket kommunale aktivitetsmidler til idrettslagene. […]

Les mer...

Kommunale aktivitetsmidler 2017

Kommunale aktivitetsmidler for 2017 er tildelt etter søknad fra klubbene i oktober 2016. 25 klubber har søkt på midler til over hundre gode aktivitetstiltak for, i all hovedak, barn og unge i kommunen vår. Asker idrettsråd har styrebehandlet tildeling av midlene og tildelt kr 850 000 øremerket kommunale aktivitetsmidler til […]

Les mer...

Kommunale aktivitetsmidler 2016

Tildeling av kommunae aktivitetsmidler er styrebehandlet i Asker idrettsråd og utbetaling fra kommunen skjer i nærmeste fremtid.  28 klubber er tildelt kommunale aktivitetsmidler på totalt kr 850 000 etter søknad. Vedlegg viser fordeling av disse midlene, samt IdrettsGledemidler (omfordeling av midler til idrettskontakter, som tidligere avtalt). Se vedlegg for fordeling […]

Les mer...

Fordeling aktivitetsmidler 2013

Endelig fordeling av aktivitetsmidler for 2013 er vedtatt i styret i Asker idrettsråd. Kommunen utbetaler midlene ved begynnelsen av neste år.

Les mer...

Fordeling aktivitetsmidler 2014

Endelig fordeling av aktivitetsmidler for 2014 er vedtatt i styret i Asker idrettsråd. Kommunen utbetaler midlene ved begynnelsen av neste år. Aktivitetsmidler 2014                 Klubb Prosjekt Søknadssum  Tildeling per prosjekt   Tildeling totalt            Asker Badmintonklubb integrering pluss utdanning trenere […]

Les mer...

Kommunale aktivitetsmidler 2015

Asker kommune og Asker idrettsråd legger til rette for at det kommunale aktivitetstilskuddet til idrettslagene skal komme ajour med søknadsrutiner for andre tilskudd i kommunen. I praksis betyr dette at det gjennomføres tildeling til idrettslagene basert på antall medlemmer mellom 6-19 år som utbetales i løpet av juni/juli 2015. Fordelingen […]

Les mer...