Informasjon

Relaterte saker:

Kommunale aktivitetsmidler 2021 – frist 31. mars

Asker kommune og Asker Idrettsråd informerer om tilskudd til kommunale aktivitetsmidler 2021 med søknadsfrist 31. mars 2021. Idrettslag som søker må være tilsluttet Norges idrettsforbund (NIF) eller skytterlag som driver etter NIFs regler. Søknad sendes kun ved å benytte søknadsskjema fra AIRs hjemmeside. Dersom ditt idrettslag mottok midler fra tilskuddet […]

Les mer...

Kommunale aktivitetsmidler 2019 – frist 15. oktober

Asker kommune og Asker Idrettsråd informerer om søknadsfrist for kommunale aktivitetsmidler 2019 med søknadsfrist 15. oktober 2018. Midlene kommer til utbetaling februar 2019.   Kriterier for tilskuddet ligger vedlagt. Søknad sendes kun ved å benytte søknadsskjema fra AIRs hjemmeside. Husk rapport fra tildelte midler fra 2017/2018 for å være berettiget […]

Les mer...

Kommunale aktivitetsmidler 2017 – med søknadsfrist 15. oktober

Asker kommune og Asker idrettsråd informerer om søknadsfrist for kommunale aktivitetsmidler 2017 med søknadsfrist 15. oktober 2016. Midlene kommer til utbetaling januar/februar 2017.   Kriterier for tilskuddet ligger vedlagt. Søknad sendes kun ved å benytte elektronisk søknadsskjema fra AIRs hjemmeside. Husk rapport fra tildelte midler fra fjoråret. KOMMUNALE AKTIVITETSMIDLER MED […]

Les mer...

Kommunale aktivitetsmidler med frist 15. oktober

Asker kommune og Asker idrettsråd informerer om søknadsfrist for kommunale aktivitetsmidler 2016 med søknadsfrist 15. oktober 2015. Midlene kommer til utbetaling primo 2016. Kriterier for tilskuddet ligger vedlagt. Søknad sendes kun ved å benytte elektronisk søknadsskjema fra AIRs hjemmeside. Husk rapport fra tildelte midler fra fjoråret. KOMMUNALE AKTIVITETSMIDLER MED SØKNADSFRIST […]

Les mer...

Aktivitetsmidler til idrettslag 2013

Her fnner du kriterier og elektronisk søknadsskjema til de kommunale aktivitetsmidlene for 2013. Husk å levere rapport for bruk av innvilgede midler for 2012. Søknadsfrist er 11. oktober 2013.  Søknad sendes kun ved å benytte elektronisk søknadsskjema fra AIRs hjemmeside. Her kan man også legge ved eventuelle vedlegg til søknaden. Midlene tildeles […]

Les mer...

Forlenget frist for å søke aktivitetsmidler

Styret i Asker Idrettsråd forlenger fristen for å søke om aktivitetsmidler til mandag 11. november 2013. De fleste klubbene i kommunen har aktiviteter som faller inn under kriteriene for tildeling og AIR oppfordrer alle på det sterkeste til å søke. Styret i Asker idrettsråd forlenger fristen for å søke om aktivitetsmidler […]

Les mer...

Kommunale aktivitetsmidler til idrettlag 2014

På årsmøtet til Asker idrettsråd (AIR) 2014 ble det fattet vedtak om to tildelinger av de kommunale aktivitetsmidlene for 2014. Dette for å komme ajour med kommunens egen prosess for tildeling av midler. Av ulike årsaker har ikke AIR mulighet for å gjennomføre dette i år, og det blir kun […]

Les mer...