Tennis

Tennis for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Asker Tennisklubb

Asker Tennisklubb gir et tilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne.  

Asker Tennisklubb har samarbeidet med Asker kommunene siden 1992 om et tennistilbud for personer med nedsatt funksjonsevne. Kjell Hustad har vært trener for denne gruppen siden 2006. Les mer om klubben og kontaktpersoner på klubbens hjemmesider.

W:  Asker Tennisklubb