SalVILL (gym)

SalVILL med Asker skiklubb

Asker Skiklubb har et voksentilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne – SalVILL.  

Det er et tilbud for personer med utviklingshemning og/eller nedsatt funksjonsevne.  Alle deltar på sin måte ut fra egne forutsetninger.  Det viktigste med treningen er bevegelsesglede og fellesskap.  Øvelsene er enkle og funksjonelle. Vi trener kondisjon, styrke, kroppsbevissthet og balanse.  

Les mer om tilbudet på Asker Skiklubbs hjemmesider

W: Asker Skiklubb SALvill