Judo

Lavterskeltilbud gjennom Asker Judoklubb

Asker Judoklubb gir et tilbud til ungdom med nedsatt funksjonsevne. Treningen er tilpasset alder og nivå.  

Kontaktperson er Lars Erik Eriksen som treffes på 90 05 39 56. Les mer om klubben og kontaktpersoner på klubbens hjemmesider

W: Asker Judoklubb