Årsmøter

Årsmøter

Asker idrettsråd (AIR) er styrt av Lov for Asker Idrettsråd, sist revidert på ekstraordinært årmøte av 22. mars 2021.

Årsmøtet er AIRs øverste myndighet og avholdes i mars hvert år.

Årsmøtet i AIR bestør av:

a) Idrettsrådets styre

b) Representanter fra alle klubber og idrettslag i Aske, som er medlem av Norges idrettsforbund. Disse kan møte etter følgende skala (Idrettsregistreringen 2018 er gjeldende som beregningsgrunnlag):

Lag med 0 – 300 medlemmer 2 representanter

Lag med 301 – 700 medlemmer 3 representanter

Lag med 701 – 1200 medlemmer 4 representanter

Lag med 1200 og flere medlemmer 5 representanter

c) Inntil 5 bedriftsidrettslag i kommunen, 2 representanter, deretter en representant for hvert påbegynt 5 lag, maksimum 12 representanter

Ved valg av representanter skal det tas hensyn til kjønnsfordeling og valgbarhet, ref NIFs Lov § 2.4 / 2.5.