AIR Forum

AIR Forum er Askeridrettens møteplass for informasjon og diskusjone om konkrete temaer. AIR Forum arrangeres 5-8 ganger årlig og er et åpent møte for idretten, folkevalgte og administrasjonen.

Tid : kl 1900 – 2100 (om ikke annet spesifiseres)
Sted : Varierer

Møteplan 2020

Tirsdag 28. januar
Tirsdag 26. mai
Torsdag 18. juni (tema ifm årsmøte)
Onsdag 2. september
Onsdag 28. oktober

*Vær oppmerksom på at datoene kan endres ila året. 

Relaterte saker:

Presentasjoner fra allmøte 16. april

Takk for engasjement og interesse på idrettens allmøte 16. januar. Vel 50 fremmøtte fikk et interessant innblikk i NIFs, Nye Askers og Nye Asker Idrettsråds tanker om fremtiden.  Vedlagt følger presentasjoner fra innleggene på allmøtet. Vi ser frem til neste treff! Se vedlegg.

Les mer...

Presentasjoner fra allmøte 16. april

Takk for engasjement og interesse på idrettens allmøte 16. januar. Vel 50 fremmøtte fikk et interessant innblikk i NIFs, Nye Askers og Nye Asker Idrettsråds tanker om fremtiden.  Vedlagt følger presentasjoner fra innleggene på allmøtet. Vi ser frem til neste treff! Se vedlegg.

Les mer...

Presentasjoner fra allmøte 16. april

Takk for engasjement og interesse på idrettens allmøte 16. januar. Vel 50 fremmøtte fikk et interessant innblikk i NIFs, Nye Askers og Nye Asker Idrettsråds tanker om fremtiden.  Vedlagt følger presentasjoner fra innleggene på allmøtet. Vi ser frem til neste treff! Se vedlegg.

Les mer...

Presentasjoner fra allmøte 16. april

Takk for engasjement og interesse på idrettens allmøte 16. januar. Vel 50 fremmøtte fikk et interessant innblikk i NIFs, Nye Askers og Nye Asker Idrettsråds tanker om fremtiden.  Vedlagt følger presentasjoner fra innleggene på allmøtet. Vi ser frem til neste treff! Se vedlegg.

Les mer...

Allmøte for idrettslagene i Hurum, Røyken og Asker 10. mai kl. 18

Idrettsrådene i Hurum, Røyken og Asker inviterer alle idrettslagene til allmøte onsdag 10. mai klokken 18 – 21 i ROS Arena i Spikkestad. Hensikten med samlingen er å informere om idrettsrådenes arbeid med kommunesammenslåingen og få innspill fra idrettslagene i videre arbeid med kortsiktige og langsiktige planer for idretten i […]

Les mer...

AIR Forum endrer møtedag til siste onsdag i måneden

På grunn av møtekollisjon endres dag for AIR Forum fra torsdager til onsdager. Møtetidspunkt blir som tidligere, mellom 19 og 22 – alt avhengig av tema og behov for tid. Møtene for andre halvår 2013 er: Onsdag 28/8 klokken 1900-2200, Asker skøyteklubbs lokaler på Risenga Onsdag 25/9 klokken 1900-2100 Onsdag […]

Les mer...