Protokoller

Protokoller

Relaterte saker:

Protokoll årsmøte Asker Idrettsråd 2020

Protokoll ekstraordinært årsmøte Asker idrettsråd 2019

Protokoll årsmøte Asker Idrettsråd 2019

Se vedlegg.

Les mer...

Protokoll årsmøte Asker Idrettsråd 2018

Se vedlegg.

Les mer...

Protokoll årsmøte Asker Idrettsråd 2017

Se vedlegg.

Les mer...

Protokoll årsmøte Asker Idrettsråd 2015

Se vedlegg.

Les mer...

Protokoll årsmøte Asker Idrettsråd 2016

Se vedlegg.

Les mer...

Protokoll årsmøte AIR 2009

Se vedlegg for signert protokoll fra årsmøte AR 2010.

Les mer...

Protokoll årsmøte AIR 2011

Se vedlegg for signert protokoll fra årsmøte AR 2010.

Les mer...

Protokoll årsmøte AIR 2010

Se vedlegg for signert protokoll fra årsmøte AR 2010.

Les mer...

Protokoll årsmøte AIR 2014

Årsmøtet, under kyndig ledelse av dirigent Sven Maamoen fra Akershus idrettskrets, ble avholdt i miljørommet i Leikvollhallen. Askeridretten stilte, i år som ved tidligere år, mannsterke opp til idrettsrådet årsmøte. Vi ønsker å takke styremedlemmene som fratrådte sine verv og ønsker nye medlemmer av styret velkommen.

Les mer...

Protokoll årsmøte AIR 2012

Årsmøtet ble avholdt i Leikvollhallen med over 50 representanter. Etter avsluttet årsmåte gav varaordøfrer Per Anders Owren de fremmøtte en presentasjon om et mulig OL i Oslo 2022 og Asker kommunes engasjement i saken. Se vedlegg for protokoll fra årsmøte AIR 2012.

Les mer...

Protokoll årsmøte AIR 2013

Årsmøtet ble avholdt på Asker Museum 20. mars med kyndig møteledelse fra Sven E. Maamoen, leder av Akershus idrettskrets. Asker Idrettsråd takker alle 56 fremmøtte for tilstedeværelse, engasjement og interesse. Vi er glade for at idrettsledere i Asker er seg sitt ansvar bevisst.  Se vedlegg for protokoll.

Les mer...