Høringer/Uttalelser

Høringer/Uttalelser

Asker idrettsråd gir innspill til kommunens ulike planverk, så som kommuneplan, kommunedelplaner for ulike områder, handlingsprogram og andre aktuelle planer.

 

Asker idrettsråd er høringsinstans for kommunen i idrettspolitiske saker og idrettsrådet gir gjennom året mange tilbakemeldinger til kommunestyret, formannskapet, komité for teknikk, kultur og fritid og bygningsrådet.

 

Velg fane til venstre for AIRs innspill og uttalelser.