Høringer/Uttalelser

Høringer/Uttalelser

Asker idrettsråd gir innspill til kommunens ulike planverk, så som kommuneplan, kommunedelplaner for ulike områder, handlingsprogram og andre aktuelle planer.

 

Asker idrettsråd er høringsinstans for kommunen i idrettspolitiske saker og idrettsrådet gir gjennom året mange tilbakemeldinger til kommunestyret, formannskapet, komité for teknikk, kultur og fritid og bygningsrådet.

 

Velg fane til venstre for AIRs innspill og uttalelser.

Relaterte saker:

Idrettens innspill til temaplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2021-33

Det er en sann glede å samarbeide på tvers i idretten i Asker. Takk for alle innspill! Idrettslagene har det siste året bidratt med innspill i prosesser som har ledet frem til endelig oversendelse av idrettens innspill til temaplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2021-33. Asker idrettsråd takker hver og […]

Les mer...