Styremøter

Asker idrettsråd gjennomfører i all hovedsak styremøter hos idrettslagene. Styremøtet starter med en dialog med idrettslaget. I tillegg til idrettslag inviteres kommunen, politikere eller andre relevante aktører til styremøtene.

Vi imøteser gjerne en invitasjon til å komme til ditt idrettslag, eller at ditt idrettslag møter styret i et styremøte hos en annen klubb.

Vi imøtser også at saker idrettslaget er opptatt av adresseres som styremøtesak i Asker idrettsråd. Meld da saken inn til post@askeidrettsrad.no innen 14 dager før styremøtet.

Datoer for styremøter til Asker idrettsråd i 2020 er

  • Mandag 20/1
  • Mandag 10/2
  • Mandag 23/3
  • Mandag 27/4
  • Mandag 18/5
  • Mandag 15/5
  • Mandag 31/8
  • Mandag 12/10
  • Mandag 9/11
  • Mandag 7/12

Se lenker for referater fra styremøter i Asker idrettsråd.

Protokoll styremøter