Styremøter

Asker idrettsråd gjennomfører i all hovedsak styremøter hos idrettslagene. Styremøtet starter med en dialog med idrettslaget. I tillegg til idrettslag inviteres kommunen, politikere eller andre relevante aktører til styremøtene.

Vi imøteser gjerne en invitasjon til å komme til ditt idrettslag, eller at ditt idrettslag møter styret i et styremøte hos en annen klubb.

Vi imøtser også at saker idrettslaget er opptatt av adresseres som styremøtesak i Asker idrettsråd. Meld da saken inn til post@askeidrettsrad.no innen 14 dager før styremøtet.

Datoer for styremøter til Asker idrettsråd i 2022 er

  • Mandag 17/1
  • Torsdag 10/2
  • Mandag 21/3
  • Torsdag 21/4
  • Mandag 30/5
  • Torsdag 16/6
  • Torsdag 25/8
  • Mandag 26/9
  • Torsdag 27/10
  • Mandag 28/11

Se lenker for referater fra styremøter i Asker idrettsråd.

Protokoll styremøter