Styremøter

Asker idrettsråd gjennomfører i all hovedsak styremøter hos idrettslagene. Styremøtet starter med en dialog med idrettslaget. I tillegg til idrettslag inviteres kommunen, politikere eller andre relevante aktører til styremøtene.

Vi imøteser gjerne en invitasjon til å komme til ditt idrettslag, eller at ditt idrettslag møter styret i et styremøte hos en annen klubb.

Vi imøtser også at saker idrettslaget er opptatt av adresseres som styremøtesak i Asker idrettsråd. Meld da saken inn til post@askeidrettsrad.no innen 14 dager før styremøtet.

Datoer for styremøter til Asker idrettsråd i 2021 er

  • Mandag 18/1
  • Mandag 15/2
  • Mandag 22/3
  • Mandag 26/4
  • Mandag 3/6
  • Mandag 30/8
  • Mandag 27/9
  • Mandag 1/11
  • Mandag 29/11

Se lenker for referater fra styremøter i Asker idrettsråd.

Protokoll styremøter