Styreprotokoller

Styrevedtatte møtereferater:

 

Relaterte saker:

Referat AIR styremøte 7_16 – 20. juni

Referat AIR styremøte 6_16 – 23. mai

Referat AIR styremøte 5_16 – 20. april

Referat AIR styremøte 4_16 – 4. april

Referat AIR styremøte 3_16 – 14. mars

Referat AIR styremøte 2_16 – 8. februar

Referat AIR styremøte 1_16 – 11. januar

Referat AIR styremøte 12_15 – 14. des

Referat AIR styremøte 11_15 – 23. nov

Referat AIR styremøte 10_15 – 26. okt

Referat AIR styremøte 9_15 – 21. sept

Natur og Idrett på besøk i AIRs styremøte

Asker idrettsråd arbeider tett opp mot Avdeling Natur og Idrett i kommunen. Avdelingen inviteres til AIRs styremøter 4 ganger i året. I styremøte 09_15 av 21. september var fokus på rådmannens forslag til Handlingsprogram 2016-19 samt rullering av kommundelplanen for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2017-2020. Leder av Natur og […]

Les mer...

Referat AIR styremøte 8_15 – 24. august

Referat AIR møte 7_15 – 22. juni

Referat AIR styremøte 6_15 – 1. juni

Referat AIR styremøte 4_15 – 24. mars

Referat AIR styremøte 5_15 – 7. mai

Referat AIR styremøte 2_15 – 23. februar

Referat AIR styremøte 1_15 – 19. januar

Referat AIR styremøte 11_14 – 1. desember

Referat AIR styremøte 10_14 – 27. oktober

Referat AIR styremøte 9_14 – 22. september

Referat AIR styremøte 8_14 – 18. august

Referat AIR styremøte 7_14 – 16. juni

Referat AIR styremøte 2_13 – 12. februar

Referat AIR styremøte 7_13 – 11. juni

Referat AIR styremøte 8_13 – 20. august

Referat AIR styremøte 9_13 – 26. september

Referat AIR styremøte 10_13 – 29. oktober

Referat AIR styremøte 11_13 – 5. desember

Referat AIR styremøte 1_14 – 27. januar

Referat AIR styremøte 2_14 – 24. februar

Referat AIR styremøte 3_14 – 10. mars

Referat AIR styremøte 12_12 – 6. november

Referat AIR styremøte 4_14 – 24. mars

Referat AIR styremøte 13_12 – 12. desember

Referat AIR styremøte 5_14 – 16. april

Referat AIR styremøte 1_13 – 15. januar

Referat AIR styremøte 6_14 – 19. mai

Referat AIR styremøte 3_13 – 12. mars

Referat AIR styremøte 4_13 – 3. april

Referat AIR styremøte 5_13 – 23. april

Referat AIR styremøte 6_13 – 28. mai