Tilskudd til idrett for øk. vanskeligstilte

Relaterte saker:

Tilskuddsmulighet til alle idrettslagene

ASKER IDRETTSRÅD UTLYSER TILSKUDD TIL IDRETT FOR ØKONOMISK VANSKELIGSTILTE I ASKER KOMMUNE Til grunn for tilskuddet ligger:– Kommunale tilskudd fra gamle Asker, Røyken og Hurum kommuner– Midler gjennom Viken idrettskrets Bakgrunn Økonomi kan være en barriere for å delta i barne- og ungdomsidretten. Idrettslagene ønsker at alle barn som vil delta […]

Les mer...

Tilskuddsmulighet til alle idrettslagene

ASKER IDRETTSRÅD UTLYSER TILSKUDD TIL IDRETT FOR ØKONOMISK VANSKELIGSTILTE I ASKER KOMMUNE – HØST 2020 Til grunn for tilskuddet ligger:– Kommunale tilskudd fra gamle Asker, Røyken og Hurum kommuner– Midler gjennom Viken idrettskrets– Midler fra AiA (Aktiv i Asker) fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet idet Asker kommune deltar i et pilotprosjekt […]

Les mer...

Tilskudd til idrett for økonomisk vanskeligstilte

Asker idrettsråd ønsker å bidra til at alle skal ha mulighet for å være med i idretten og arbeider godt sammen med administrasjonen og politikerne i kommunen på ulike måter for å oppfylle målet. For å bidra til at økonomi ikke er en barriere til deltagelse har idrettsrådet kr 300 000,- […]

Les mer...