Momskompensasjon

Kompensasjon av merverdiavgift for idretten

Relaterte saker:

Momskompensasjon til private idrettsanlegg

Rundskriv for momskompensasjon 2017 til bygging av private idrettsanlegg, inklusiv bestemmelser er sendt ut fra KUD.  De idrettslag som har anlegg som er ferdigstilt eller er under arbeid må spesielt merke seg rundskrivet og søknadsfristen som er 1. mars 2017.  Se vedlegg for krav og søkeprosess.

Les mer...

Påminnelse: søknad om vare- og tjenstemomskompensasjon

Vi minner om søknadsfristen for momskompensasjon 2015 som er 15. august. I følge oversikt fra Akershus idrettskrets har 1/3 av klubbene sendt inn søknad per 28/7.

Les mer...

Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2015 for idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner og AS

Generell informasjon om ordningen: • Søknadsfristen (innrapporteringsfrist til NIF) for medlemsorganisasjonene er satt til 15.august 2015. • Det er frivillig å være med i ordningen, men NIF anbefaler alle til å rapportere inn slik at det enkelte organisasjonsledd vil motta kompensasjon. • Fleridrettslag, som er juridisk ansvarlig for alle særidrettsgruppene sine, må rapportere inn ett […]

Les mer...

Kompensasjon av mva ved bygging av idrettsanlegg

Idrettslag kan søke om kompensasjon av mva ved bygging av idrettsanlegg igangsatt etter 1. januar 2010. Fristen for å søke er 1. mai 2014. Kulturdepartementet har sendt et rundskriv angående momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg.  Det er nå en ny søknadsrunde på dette, og fremgangsmåten vil fremgå av skrivet vedlagt. […]

Les mer...

Husk å søke vare- og tjenestemomskompensasjon – frist 15. august

Har dere husket å søke om vare-og tjenestemomskompensasjon? Ikke gå glipp av inntekter – søk om momskompensasjon! Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.  Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) administrerer ordningen på vegne av […]

Les mer...