Spillemidler

Spillemidler

Se vedlegg for prosess/rutinebeskrivelse for søknad om spillemidler

Relaterte saker:

Informasjon fra kurs om spillemidler

Asker kommune avholdt torsdag 4. april kurs og informasjon om spillemiddelordningen for idrettslag og andre i (nye) Asker. Spillemiddelordningen er til bygging av idrettsanlegg, friluftsanlegg og nærmiljøanlegg.  De ble også informert om vedtak og regler knyttet til forskuttering av spillemidler og en gjennomgang av viktige faser på veien fra planlegging […]

Les mer...

Forskuttering av spillemidler – informasjon fra kommunen

Asker kommune orienterer i brev av januar 2019 om status for forskuttering av spillemidler. Dette har vært en sak med uavklart fremdrift siden vedtaket ble fattet i september 2017, der kommunen og idrettsrådet har samarbeidet om forslag til kriterier og gjennomføring. Grunnen til at prosessen har trukket ut i tid […]

Les mer...

Nytt system for spillemiddelsøknader 2017

Idrettslagene fikk 17. oktober en innføring/orientering om nytt system for spillemiddelsøknader fra avdeling Natur og Idrett.  Vi takker Dag og Ingrid for god informasjon og ser frem til mange samhandlingstimer for å få fremtidige spillemiddelsøknader på plass for flere idrettsanlegg i idrettsbygda Asker. Se vedlegg for lysarkene som ble benyttet […]

Les mer...

Spillemiddeltildeling 2017

Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse i Akershus Fylkeskommune fordelte 30. mai årets pott av overskuddet fra spill hos Norsk Tipping. Anlegg i Asker kom i år igjen meget godt ut at tildelingen. Hele 17,4 millioner kroner (av totalt 127 millioner kroner) er tildelt anlegg i Asker. Dette er en […]

Les mer...

Spillemiddeltildeling 2017

Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse i Akershus Fylkeskommune fordelte 30. mai årets pott av overskuddet fra spill hos Norsk Tipping. Anlegg i Asker kom i år igjen meget godt ut at tildelingen. Hele 17,4 millioner kroner (av totalt 127 millioner kroner) er tildelt anlegg i Asker. Dette er en […]

Les mer...