Fordeling

Fordeling

Relaterte saker:

LAM Fordeling 2018

Overordnet: Ved årets tildeling av spillemidler til idrettsformål ble det avsatt 337 mill. kroner til lokale lag og foreningers arbeid for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år).    Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) etter kriterier fra KUD og […]

Les mer...

Fordeling av LAM midler 2018

Asker idrettsråd (AIR) har foretatt fordeling av Lokale Aktivitetsmidler (LAM) fra Kulturdepartementet. Fordelingen er gjennomført etter kriterier besluttet på årsmøte i AIR 2010.  Beløp til fordeling i 2018 er på nærmere 4,9 mill og gir idrettslagene et godt tilskudd til aktivitet for barn og unge. Overordnet: Ved årets tildeling av […]

Les mer...

Lokale aktivitetsmilder (LAM) 2017

Asker idrettsråd (AIR) har foretatt fordeling av Lokale Aktivitetsmidler (LAM) fra Kulturdepartementet. Fordelingen er gjennomført etter kriterier besluttet på årsmøte i AIR 2010.  Beløp til fordeling i 2017 er på hele 4 460 951 og gir idrettslagene et godt tilskudd til aktivitet for barn og unge. Overordnet: Ved årets tildeling […]

Les mer...

Lokale aktivitetsmidler (LAM) 2016

Asker idrettsråd (AIR) har foretatt fordeling av Lokale Aktivitetsmidler (LAM) fra Kulturdepartementet. Fordelingen er gjennomført etter kriterier besluttet på årsmøte i AIR 2010. Beløp til fordeling i 2016 er på hele 4 181 012 og gir idrettslagene et godt tilskudd til aktivitet for barn og unge. Overordnet: Ved årets tildeling […]

Les mer...

LAM midler er fordelt

Asker idrettsråd har fordelt årets tildelte aktivitetmidler fra Kulturdepartementet (LAM) på kr 3 930 703. Årets rekordoverføring til idretten gir en merutbetaling på 41% sett i forhold til fjoråret og hele 81% i forhold til 2013! Idrettslagene kan se frem mot en hyggelig utbetaling i løpet av august/september. Midlene skal […]

Les mer...

LAM fordeling og kriterier 2013

Lokale aktivitetmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) etter kriterier fra KUD og Norges Idrettsforbund (NIF).  Asker idrettsråd fordeler kr 2 170 878 for 2013. På årsmøtet i AIR 10. mars 2010 ble det besluttet følgende: ”De NIF-anbefalte kriteriene innarbeides i […]

Les mer...