Informasjon

Informasjon

Relaterte saker:

Lokale aktivitetsmidler (LAM) 2018

Lokale AktivitetsMidler er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet spesifikt rettet mot lokale lag og forenigner som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Total tildeling til idretten er i år 367 324 657 kroner og Asker idrettsråd skal fordele 4 866 917 kroner fra Kulturdepartementet til idrettslagene i kommunen.   Fordelingen gjennomføres […]

Les mer...

Lokale aktivitetsmidler (LAM) 2016

Asker idrettsråd (AIR) har foretatt fordeling av Lokale Aktivitetsmidler (LAM) fra Kulturdepartementet. Fordelingen er gjennomført etter kriterier besluttet på årsmøte i AIR 2010. Beløp til fordeling i 2016 er på hele 4 181 012 og gir idrettslagene et godt tilskudd til aktivitet for barn og unge. Overordnet: Ved årets tildeling […]

Les mer...

LAM midler er fordelt

Asker idrettsråd har fordelt årets tildelte aktivitetmidler fra Kulturdepartementet (LAM) på kr 3 930 703. Årets rekordoverføring til idretten gir en merutbetaling på 41% sett i forhold til fjoråret og hele 81% i forhold til 2013! Idrettslagene kan se frem mot en hyggelig utbetaling i løpet av august/september. Midlene skal […]

Les mer...

Lokale aktivitetsmidler (LAM) 2015

Asker idrettsråd skal fordele 3,9 mill kroner fra Kulturdepartementet til idrettslagene i kommunen. Dette er en solid økning fra fjoråret (2,8 mill) og vi gleder oss stort! Fordelingen gjennomføres etter årsmøtevedtak i AIR og beregnes ut fra antall barn og ungdommer i det enkelte idrettslag. Les mer om midelene som […]

Les mer...

Lokale aktivitetsmider

Lokale aktivitetsmidler er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger (som er medlem av Norges idrettsforbund), og skal understøtte den frivillige aktiviteten rettet mot målgruppene i ordningen, som er barn og ungdom. Målsettingen med ordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte foreninger som driver idrett og […]

Les mer...