Informasjon/innkallinger

Informasjon/innkallinger

Relaterte saker:

Askeridrettens digitale spørretime

Lenke til påmelding: Trykk her for tilgang til Teams møte.

Les mer...

Idrettspolitisk debatt 29. august

Hva skjer med idretten i Nye Asker etter kommunesammenslåingen? Blir det gratis for barn og unge å drive med idrett? Avsettes det tilstrekkelig med areal til å bygge idrettsanlegg? Får vi trygge transportløsninger til og fra idrettsanleggene? Vil Asker kommune satse på Aktive lokalsamfunn? Vil den nye kommunen bedre rammevilkårene […]

Les mer...

Fra ord til inkludering – AIR Forum 20. mai

Asker idrettsråd ønsker velkommen til AIR Forum mandag 20. mai klokken 18:30 på Venskaben i Asker sentrum. Tema for forumet er «Fra ord til inkludering» og vi har gleden av å få besøk av Nina Sørsdal, inkluderings- og mangfoldsansvarlig i Asker Høyre og Magne Brekke, generalsekretær i Oslo idrettskrets. AIR […]

Les mer...

Kurs om spillemidler

Asker idrettsråd og Asker kommune inviterer idrettslagene til kurs om spillemiddelordningen Tid: 4. april 2019 kl. 17:00 – 19:30 Sted: Jørgensløkka 60, møterom 2 Pris: Gratis Påmeldingsfrist:  28. mars 2019 Spillemiddelordningen er en statlig tilskuddsordning. Det kan søkes om spillemidler til bygging og/eller rehabilitering av idrettsanlegg/nærmiljøanlegg som er åpne for […]

Les mer...

Velkommen til AIR Forum 6. mars

Nye Asker idrettsråd inviterer til AIR Forum onsdag 6. mars i auditoriet i ROS Arena på Spikkestad. Tema er: – Budsjett 2020 – Aktive Lokalsamfunn – LAM midler – Idrettsnettverk Vi oppfordrer til bred deltagelse fra idrettslagene. AIR Forum er vår viktigste møteplass for felles dialog og diskusjon. Velkommen til […]

Les mer...

AIR Forum 16/1 – prosess for ny prioriteringsliste nye Asker idrettsråd

AIR Forum er Askeridrettens (idrettslagene i Asker, Røyken og Hurum) møteplass for viktige diskusjoner. Vi ønsker velkommen til årets første AIR Forum:   Onsdag 16. januar kl. 18:00 -21:00        i Venskaben i Askerveien 47, Asker Møtet vil gi viktig informasjon om anleggsbehov , investeringer og idrettsrådets prosess […]

Les mer...

Velkommen til allmøte 16. april

Idrettsrådene i Røyken, Hurum og Asker inviterer idrettslagene og andre idrettsvenner til allmøte mandag 16. april kl. 17:00 på hotell Scandic Asker. Idrettslagene vil få mye nyttig informasjon om idrettens vei inn i ny kommune og vi oppfordrer styrer og undergrupper til å møte. Idrettsrådene arbeider iherdig for å skape […]

Les mer...

Kurs i hvordan søke om spillemidler 4. april

Asker idrettsråd og Asker kommune inviterer til kurs i hvordan søke spillemider onsdag 4. april kl. 17:00 på Jørgensløkka 60. For idrettslag som planlegger å bygge eller rehabilitere idrettsanlegg er innsikt i og kompetanse om hvordan søke spillemidler en svært viktig del av finansieringsplanen. Vel møtt! Tid                             : Onsdag 4. […]

Les mer...

AIR Forum 28/2 – anleggsbehov og investeringer

Asker idrettsråd inviterer til AIR Forum ondsdag 28. februar kl. 18-21 på Scandic Hotel Asker. Tema er anleggsbehov og investeringsplaner i Askeridretten. Møtet legger føringer for hvordan idrettslagene skal rapportere inn behov for anlegg og hvordan idrettsrådet vil behandle de ulike anleggsbehovene i «modell for prioritering av anleggsinvesteringer». Vel møtt […]

Les mer...

AIR Forum onsdag 29/11 – sportslig/sosialt idrettstilbud til unge

I idretten har vi et ansvar for å gi de unge både et sportslig og sosialt tilbud. På AIR forum denne gangen ønsker vi å sette søkelys på hvordan vi best kan ivareta dette.    Velkommen til Scandic hotell Asker onsdag 29. november klokken 18-21 for innlegg, diskusjon og debatt. […]

Les mer...

AIR Forum 4. april: kurs om spillemidler

AIR inviterer, i samarbeid med Asker kommune Natur og Idrett, til informasjonsmøte/kurs om spillemidler.  Kurset avholdes på Jørgensløkka 60 (hos Natur og Idrett) 4. april 2017 klokken 17:00 – 19:30 og er gratis for idrettslagene. Påmeldingsfrist er 31. mars. Tid                              : 4. april 2017 kl. 17:00 – 19:30 Sted                            : […]

Les mer...

AIR Forum 9. november

Asker idrettsråd inviterer til AIR forum onsdag 9. november kl 18-21 på Scandic Hotel Asker. Fremtiden skal diskuteres og planer skal legges. Dette trenger vi alle de ulike idrettsgrenene for å kunne gjøre. Vi inviterer derfor til nettverksmøter for idrettene.  Vel møtt! Asker idrettsråd (AIR) ønsker representanter for alle idrettslag, […]

Les mer...

AIR FORUM 11. mai med tema KOMMUNESAMMENSLÅING

Hvordan påvirker en eventuell kommunesammenslåing Askeridretten? Ordfører Lene Conradi innleder ved å gi oss innblikk i status og veien videre frem mot  Asker kommunes vedtak i juni.   Les mer om kommunereformen på Asker kommunes hjemmesider . Idrettslagene diskuterer muligheter og utfordringer med utgangspunkt i rammebetingelser, organisering, anlegg og arealer.  […]

Les mer...

Fagkveld i forkant av AIR Forum. Tema: EIERSKAPSMODELLEN

Asker idrettsråd (AIR) ønsker idrettslagene velkommen til fagkveld for idrettslagene i forkant av AIR forum (kl. 1915-2130): Onsdag 11/5 kl 17:00 – 19:00 Sted: Møterom 3 i 4. etasje på Kulturhuset  Fagkvelden er myntet spesielt på idrettslagene som har kunstgressbaner og deres  mulighet for drifting av disse, ref. også tidligere prosesser […]

Les mer...

AIR Forum med anleggspresentasjoner 23/9 kl. 18

AIR inviterer idrettslagene til å presentere sine planer for nye anlegg onsdag 23/9 kl. 18 – 21 på klubbhuset til Vollen UL i Vollen idrettspark på Arnestad. NB! Merk dato! Klubbenes anleggsplaner vil bli brukt i det videre arbeid med rullering av kommunedelplan for idrett, mot HP 2016-2019 og ikke minst […]

Les mer...

NIFs generalsekretær kommer til Asker på AIR Forum 26/8

Asker idrettsråd inviterer til AIR Forum med valg og folkehelse som hovedtemaer. Generalsekretær i Norges Idrettsforbund, Inge Andersen, kommer og holder innlegg om idrettens betydning for folkehelsen.  Partiene stiller til idrettspolitisk debatt! Sjekk partienes valgprogram! Møt opp for å stille dine idrettsrelaterte spørsmål og velg ditt idrettsparti! Se vedlegg for […]

Les mer...

Er idretten for alle…?

Asker idrettsråd inviterer til innsikt, dialog og debatt. Er idretten blitt for dyr? Har alle mulighet for å delta? Hvordan kan vi bidra til å inkludere alle? Møt opp i festsalen i 4. etg på kulturhuset i Asker kl. 18:00 onsdag 27. mai. Innlegg ved utviklingssjef Anja Veum i Norges […]

Les mer...

AIR Forum 29/5 – Idrettens samfunnsregnskap

AIR ønsker velkommen til månedens AIR Forum onsdag 29/4 klokken 19:00 – 21:00 på Venskaben i Asker. Vi inviterer til dialog og debatt rundt idrettens bidrag til lokalsamfunnet. Idrett, frivillighet og folkehelse vil være sentrale temaer. Vel møtt! Asker idrettsråd (AIR) ønsker representanter for alle idrettslag, politikere og andre idrettsinteresserte velkommen […]

Les mer...

Neste AIR Forum er 25. mars!

AIR Forum for februar utgår og neste AIR Forum settes på kalenderen onsdag 25. mars. Dette på grunn av to politiske saker med høringsfrist i begynnelsen av april, som AIR ønsker å jobbe med i forkant av felles diskusjoner i AIR Forum. De politiske sakene er: Kvalitetsstandard i idrettshaller Askermodellen […]

Les mer...

AIR Forum 28/1 kl 18:00 – Kurs i ANSKAFFELSER

Velkommen til AIR Forum onsdag 28. januar klokken 18:00, der kommunen inviterer til kurs/opplæring i offentlige anskaffelser. Opplæringen vil omfatte innføring i: offentlige anskaffelser kommunens anskaffelsesportal hvordan levere anbud VELKOMMEN TIL  AIR FORUM Asker idrettsråd (AIR) ønsker representanter for alle idrettslag, politikere og andre idrettsinteresserte velkommen til AIR Forum Onsdag […]

Les mer...

Velkommen til AIR Forum onsdag 26/11 kl. 19:00

Onsdag 26/11 kl 1900 – 2100 Venskaben, Formannskapssalen Tema: AIRs innspill til HP – veien videre! På bakgrunn av innspill fra idrettslagene har AIR levert innspill til Handlingsprogrammet 2015-2018. Møt opp og benytt anledningen til å diskutere hvordan idrettens innspill til HP skal benyttes for å mobilisere frem mot kommunevalget 2015 […]

Les mer...

Velkommen til AIR Forum 25/9 kl 1900

  AIR ønsker velkommen til årets syvende AIR Forum. Tema for AIR Forum september er kriterier for prioritering av anlegg, og det legges føringer for hvilke kriterier som skal benyttes blant annet ved innspill til rådmannens forslag til Handlingsprogram.   Onsdag 25/9 kl 1900 – 2100 på  Venskaben i Asker […]

Les mer...

Agenda AIR Forum onsdag 27/11 kl 1900

Vi ser frem til diskusjoner knyttet til innspill til viktige politiske dokumenter som legger føringer for Askeridretten både på kort og lengre sikt, nemlig Handlingsprogram 2014-2017 og Kommuneplan 2014-2016. VELKOMMEN TIL AIR FORUM  Asker idrettsråd (AIR) ønsker representanter for alle idrettslag og andre idrettsinteresserte velkommen til AIR Forum   Onsdag […]

Les mer...

AIR Forum onsdag 29/1 kl 1900 – Venskaben

Velkommen til årets første AIR Forum onsdag 29/1 kl 1900 i Formannskapssalen på Venskaben. AIR Forum er møtestedet der representanter fra idrettslagene kan møtes på tvers av idrettslag og grener, for å diskutere viktige saker som påvirker idretten. Benytt sjansen til viktige diskusjoner sammen med «kolleger» og politikere (flere har […]

Les mer...

AIR Forum utgår i april

Det avvikles ikke AIR Forum siste onsdag i april. Neste AIR Forum går av stabelen onsdag 4. juni kl 1900.Tema er blant annet kommunevalg 2015. Egen invitasjon kommer.

Les mer...

AIR Forum onsdag 4. juni – idrettspolitikk og kommunevalg 2015

AIR arrangerer idrettspolitisk AIR Forum onsdag 4. juni. Benytt anledningen til å påvirke paritenes partiprogrammer for det kommende kommunevalget 2015. Partiprogrammene utformes sommer/høst 2014 og AIR ønsker idretten tidlig inn i dialog med våre politikere. Alle partiene er invitert og vi ser frem til en interessant idrettspolitisk samling i Festsalen […]

Les mer...

AIR Forum onsdag 27/8 med politisk sak på agenda

AIR inviterer idretten til å diskutere kvalitetsstandarder på idrettsanlegg. Dette i tilknytning til politisk sak om driftstjenester og dertilhørende kvalitetsstandard som skal defineres. Det er viktig at spesielt idrettslagene med ulike typer driftsavtaler med kommunen er tilstede. Asker idrettsråd (AIR) ønsker representanter for alle idrettslag, politikere og andre idrettsinteresserte velkommen […]

Les mer...

AIR Forum torsdag 31/1 kl 1900 – Tema: AIR Handlingsprogram 2013-2025

Benytt anledningen til å være med å påvirke langsiktige planer for Askeridretten.   Asker idrettsråd ønsker representanter for alle idrettslag og andre idrettsinteresserte velkommen til AIR Forum *.   Torsdag 29.11. klokken 1900 – 2200i Store Sal på Føyka (Asker Skiklubbs lokaler)   Tema for dagen : Handlingsprogram AIR 2013 […]

Les mer...

Invitasjon til møte omkring modell for halltildeling

Tirsdag 29/1 inviterer AIR klubber med idrettshalltilhørighet til diskusjon rundt forslag fremmet fra Asker Skiklubb Håndball vedrørende modell for tildeling av treningstid i idrettshaller i Asker. Møtet avholdes tirsdag 29/1 kl 1700 på Hasselbakken og er en oppfølging av tema i AIR Forum. Hei alle klubber med idrettshalltilhørighet,  I forbindelse med […]

Les mer...

AIR Forum torsdag 28/2 kl 1900

Benytt anledningen til å være med å påvirke langsiktige planer for Askeridretten. Tema:Videreføring prosess Handlingsprogram AIR 2013-2025Kriterier prioritering av anleggAskermodellenKriterier aktivitetsmidler   Asker idrettsråd ønsker representanter for alle idrettslag og andre idrettsinteresserte velkommen til AIR Forum *. Torsdag 28.02. klokken 1900 – 2200i Miljørommet (2. etg) på Føyka (Asker Skiklubbs lokaler) […]

Les mer...

AIR Forum torsdag 25/4 kl 1900 i Leikvollhallen – tema; prioriteringskriterier anlegg

Asker Idrettsråd mangler i dag gode nok kriterier for å prioritere mellom anlegg og har igangsatt et arbeid for å utarbeide disse. På AIR Forum torsdag 25. april klokken 19-21 skal idrettslagene gi innspill til prioriteringskriterier AIR skal benytte ved fremtidige innspill til kommunens investeringsforslag. AIR Forum finner sted på […]

Les mer...

AIR Forum onsdag 29/5 kl 2000 på Føyka – Tema; anleggsutvikling

Vi inviterer til AIR Forum med anleggsutvikling på dagsorden. AIR har som mål å utarbeide oversikt over alle eksisterende og fremtidige planer for anleggsutvikling innen idretten i Asker.AIR Forum finner denne gang sted på på Asker skiklubbs lokaler på Føyka med oppmøte klokken 2000. Velkommen! I forbindelse med arbeidet som […]

Les mer...