Kommuneplan

Kommuneplan og kommunedelplaner

Relaterte saker:

Asker idrettsråds innspill til kommuneplanens arealdel 2020-2030

Askeridrettens innspill til kommuneplanens samfunnsdel

Asker kommune er i ferd med å lage ny kommuneplan for vår nye storkommune. En kommuneplan består av en samfunnsdel og en arealdel og det er samfunnsdelen som behandles først. Asker idrettsråd har sendt innspill til kommuneplanens samfunnsdel basert på innspill fra idrettslagene og egnet informasjon fra de gamle idrettsrådene […]

Les mer...

AIRs høringssvar til KIF planen

Asker idrettsråd takker klubbene for engasjement, over lang tid, for å sikre gode innspill til kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028. Høringssvaret til AIR inneholder innspill knyttet til planens kortsiktige horisont (2016-17) og det lange perspektivet frem mot 2028. Idrettsrådet har konsentrert sin innspill til i hovedsak å […]

Les mer...

Høring KIF planen 2016-28

Asker kommune har lagt kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-28 (KIF planen) på høring med høringsfrist 31. april. Asker idrettsråd ber idrettslagene sende sine kommentarer til post@askeridrettsrad.no innen fedag 22. april, slik at idretten sender sine samlede innspill til kommunen innen fristens utløp. Vi ber alle idrettslag respondere, […]

Les mer...

Underlag fra AIR til kommunedelplan for idrett

Asker idrettsråd har det siste halvåret arbeidet tett sammen med prosjektgruppen for utarbeidelse av revidert kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-28 (KIF planen).  Planen skal politisk behandles i løpet av andre kvartal og hele saken skal på høring blant annet til idretten i løpet av mars/april.   Se […]

Les mer...

AIRs innspill til planprogram kommundelplan idrett

AIR har levert innspill til planprogram for kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2017-2020.  Les her om idrettsrådets anbefalinger og kommentarer. Videre prosess mot idrettslagene initieres i nær fremtid knyttet til datafangst/spørresundersøkelser.

Les mer...

AIRs innspill kommuneplan av januar 2013